ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ci hot!
8,000 CFA
1 سال
8,000 CFA
1 سال
8,000 CFA
1 سال
.cg
0 CFA
1 سال
N/A
8,000 CFA
1 سال
.edu.ci
5,000 CFA
1 سال
5,000 CFA
1 سال
5,000 CFA
1 سال
.free.ci
0 CFA
1 سال
N/A
N/A
.io.ci
0 CFA
1 سال
N/A
N/A
.net
8,000 CFA
1 سال
8,000 CFA
1 سال
8,000 CFA
1 سال
.com
8,000 CFA
1 سال
8,000 CFA
1 سال
8,000 CFA
1 سال
.org
9,000 CFA
1 سال
9,000 CFA
1 سال
9,000 CFA
1 سال
.info
8,000 CFA
1 سال
8,000 CFA
1 سال
8,000 CFA
1 سال
.pro
15,000 CFA
1 سال
15,000 CFA
1 سال
15,000 CFA
1 سال
.biz
8,000 CFA
1 سال
8,000 CFA
1 سال
8,000 CFA
1 سال
.name
8,000 CFA
1 سال
8,000 CFA
1 سال
8,000 CFA
1 سال
.xxx
75,000 CFA
1 سال
75,000 CFA
1 سال
75,000 CFA
1 سال
.tel
10,000 CFA
1 سال
10,000 CFA
1 سال
10,000 CFA
1 سال
.tv
24,000 CFA
1 سال
24,000 CFA
1 سال
24,000 CFA
1 سال
.bj

سال
N/A
N/A
.free.cg
0 CFA
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains